تبلت – از فیلم هندی جواد ظریف تا مردمی که جلوی ماموران گشت ارشاد شجاعانه می‌ایستند Bollywood interpretation of Zarif Show

Spread the facts!


 

….

Be the first to comment

Leave a Reply