گفت و گو صدای آمریکا با ریکا زهتابچی، نخستین زن ایرانی تبار برنده اسکار First Iranian American woman to win Oscar

Spread the facts!

….

Be the first to comment

Leave a Reply