به عبارت دیگر: گفتگوی پخش نشده با عبدالرحمن قاسملو Last Interview with Dr. Abdul Rahman Ghassemlou

Spread the facts!

گفت و گوی پخش نشده ای با عبدالرحمن قاسملو یک ماه قبل از قتل او در بیست و پنج سال قبل. ۲۲ تیرماه مصادف بود با بیست و پنجمین سالگرد قتل عبدالرحمن قاسملو، دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران، در وین. بازماندگان آقای قاسملو و حزب او وزارت اطلاعات ایران را مسئول قتل او می دانند و دولت وقت اتریش را به مصلحت اندیشی و مماشات با دولت ایران متهم می کنند. یک ماه قبل از آن واقعه عنایت فانی که در حال ساخت فیلم مستندی برای یکی از کانال های تلویزیون بریتانیا بود با آقای قاسملو گفت وگو کرد. این برنامه به عبارت دیگر یادآور آن گفت و گو است که بخش اعظم آن تا به حال جایی پخش نشده است. تاریخ پخش: 15/07/2014