WOMEN’S RIGHTS DEFENDER FACES 34 YEARS IN JAIL نسرین ستوده، وکیل برجسته حقوق بشر، به ۳۴ سال زندان در ایران مواجه است

Spread the facts!

نسرین ستوده، وکیل برجسته حقوق بشر، به ۳۴ سال زندان در ایران مواجه است. پس از دو محاکمه، نسرین ستوده، به ۳۴ سال حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق پس از دفاع از زنانی که به استفاده از حجاب اجباری اعتراض نموده در آستانه محکومیت قرار دارد. در آستانه روز جهانی زن، این حکم ظالمانه برای نسرین باید توسط هواداران حقوق بشر در سطح جهان تا آزادی نسرین مورد اعتراض قرار مورد اعتراض قرار گیرد

….

Be the first to comment

Leave a Reply